[ KARNET KIDS


  • w zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 8 do 11 lat, by wziąć udział w treningu należy dostarczyć zgodę od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia treningu, a także zgodę od rodzica, bądź opiekuna prawnego
  • uczestnicy zajęć mają prawo przebywania na obiekcie tylko w czasie zajęć zorganizowanych przez Klub

Okres ważności
Cena
1 wejście
25zł                                                                   
4 wejścia / 2 miesiące                                              
80 zł(cena wakacyjna)
6 wejść / 2 miesiące                                              
110 zł(cena wakacyjna)